Denne erklæringen redegjør for Manuell Terapi Alta AS  sin behandling av personopplysninger på vår nettsider.

Hvilke personopplysninger behandles og hvordan

Klinikken innhenter vanlig besøksstatistikk for sin nettside. Dette innebærer statistikk som genereres automatisk av serveren over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Vi samler ikke inn eller lagrer andre personlige data, f.eks. navn, fødselsnummer eller e-postadresser. På våre nettsider har vi timebestilling på nett som lagrer personalia du legger inn direkte i programvaren Physica som er klinikkens journalsystem og følgelig er passord beskyttet og taushetsbelagt. Ingen av opplysningene lagres lokalt på vår klinikk, men fjernlagres hos vår journal-leverandør via kryptert VPN tilkobling.

Hvorfor samles opplysningen inn?

Opplysningene som omhandler besøksstatistikk benyttes kun i forbindelse med drift og videreutvikling av nettsiden. Opplysninger som omhandler sensitiv pasientdata ved timebestilling på nett, er påkrevd i lovgivningen om helsepersonell om elektronisk journalføring.
Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?
Ingen opplysninger om besøksstatistikk utleveres til andre utover klinikkens daglig leder og klinikkens IT-ansvarlig. Sensitiv persondata i journalføring er tilgjengelig for behandlende terapeuter på klinikken.

Hvilke rettigheter har brukeren

Pasienten, brukeren eller den som opplysningene gjelder, kan kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes etter reglene i helsepersonelloven §42 til §44.

Samler nettsiden inn personopplysninger?

Klinikken oppbevarer ikke personopplysninger på nettsiden.