Fysioterapi

 

Fysioterapi er forebygging og behandling / rehabilitering av muskel­ og skjelettapparatet. Vi bruker forskjellige behandlingsformer som bløtdelsbehandling, tøyninger, leddmobilisering, treningsterapi, elektroterapi, traksjonsbehandling av ledd og treningsveiledning

 

Fysioterapeuter behandler og veileder trening etter skader, overbelastning, idrettsskader, brudd, før og etter operasjoner, ved kroniske nevrologiske sykdommer, revmatoid artritt og slitasjer/artroser.

 

Hva er fysioterapi?

  • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.
  • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon
  • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
  • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.
  • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.
  • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.
  • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.
  • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

 

Kilde: Norges Fysioterapi Forbund