Lavdosert Laserterapi (LLLT)

 

Medisinsk laser omtales ofte som LLLT (low-level laser therapy). Det betyr at laseren har en lav energimengde, noe som gjør at den ikke har evnen til å brenne eller skjære slik høyenergi lasere kan. Behandling med LLLT laser er ikke skadelig.

 

Laser påvirker cellene til å reparere seg raskere enn normalt. I tillegg dempes smerten fra vevet i denne fasen. Når laserlyset treffer cellene påvirkes energiomsetningen i cellene slik at pågående helningsprosesser akselereres. Lyset påvirker det lokale immunforsvaret slik at oppbyggingen av vevet skjer raskere. I tillegg frigjøres det lokale smertedempende stoffer i vevet når det påvirkes av laserlyset (endorfiner/prostaglandiner), og man opplever at smertene dempes. På denne måten kan man redusere smertene til pasienten uten å ødelegge for den essensielle oppbyggingen av cellene igjen.